InnSaei Academy

Är du och din organisation redo att ta nästa steg i er utveckling?

Är det dags att skapa grunden för rakare och tydligare kommunikation och ett tryggare ledarskap? Ett hållbart ledarskap som både handlar om att leda organisationen och om att varje medarbetare leder sig själv.

Med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder och verktyg, fysisk aktivitet och lekfullhet skapar InnSaei Academy utrymme för er att växa både som individer och som team. Vi hjälper er att skapa tillit, trygghet och en känsla av sammanhang i teamet.

 

Vi erbjuder

MELLANRUMMET

“Det är i pausen det händer.”

Du vet den där årliga kick-offen. Du och teamet har kul ihop och delar en upplevelse som förhoppningsvis också stärker teamet. Ofta stannar det där.

Med Mellanrummet tar vi kick-offen ett steg längre. Ni upplever roliga och nyskapande aktiviteter tillsammans. Dessutom skapar vi pauser – mellanrum – där ni får öva er på att använda reflektionen som verktyg för att ta reda på vad som händer när ni arbetar tillsammans i teamet och hur ni reagerar i olika situationer.

Vår teambuilding-metod Conscious Connection skapar förutsättningar för dig och ditt team att växa och utvecklas tillsammans. Conscious Connection stärker teamets samarbete, ökar tilliten och ger ökad trygghet i teamet. Metoden ger organisationen verktyg där teamets integration och kommunikation står i fokus och ger insikter som möjliggör för varje medarbetare att leda sig själv. 

Tänk om nästa kick-off kan vara startskottet till att skapa mer medvetenhet kring samverkan i ert team och för dig som chef att förstå hur individerna fungerar så att du kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att leverera

Varför välja InnSaei Academy?

För att skapa insikt, utrymme för innovation och självledda människor.

 

Vilket värde skapar detta?

• Tydligare och tryggare ledarskap och självledarskap

• Gladare, mer motiverade och mer lojala medarbetare

• Förbättrad gruppdynamik och samarbete

 

 

Vad betyder InnSaei?

Namnet InnSaei har vi hämtat från det uråldriga isländska ordet för intuition, “Innsæi”, som idag kan ha flera betydelser. Det kan betyda “havet inom dig” som en symbol för vårt oändliga, gränslösa inre. Det kan betyda “att se inåt”, alltså att känna dig själv och att göra det så väl att du kan sätta dig in i en annan människas situation. Det kan också betyda “att se från insidan och utåt”, alltså att ha en egen, tydlig kompass som hjälper att navigera i en ständigt föränderlig omvärld.

Kontakta oss för att utforska vad vi kan skapa tillsammans!