InnSaei Academy

Är du och din organisation redo för förändring på djupet?
Är ni redo för att skapa grunden för rakare och tydligare kommunikation och ett tryggare ledarskap?
Ett ledarskap som såväl handlar om att leda organisationen som om att varje medarbetare leder sig själv?

Då är InnSaei något för er!

MELLANRUMMET

Du vet den där årliga kick-offen. Du och teamet har kul ihop och delar en upplevelse som förhoppningsvis också stärker teamet. Med Mellanrummet tar vi kick-offen ett steg längre. Vi gör alla de roliga grejerna och dessutom skapar vi pauser – mellanrum – där vi ger oss själva tid att utforska vad det är som händer när vi gör saker tillsammans och hur vi reagerar i olika situationer. Hur kan jag överföra det jag lär mig genom att exempelvis gå på slackline till mitt arbets- och privatliv?

Läs mer här:

Varför välja InnSaei?

För att vi har djupgående erfarenhet av och insikt om vad som händer när organisationer (och individer) genomgår förändringsarbeten. Och för att vi jobbar med människors och organisationers utveckling varje dag.

InnSaei är en kraftfull investering i ert företag och era medarbetare som skapar bestående förändring. InnSaei kombinerar gruppövningar med individuella övningar som skapar ökad medvetenhet om gruppens och individens beteenden. Detta kombineras med fysiska aktiviteter, måltidsupplevelser och kreativitet.

Är det dags att göra den här investeringen nu?

Vilket värde skapar detta?

• Tydligare och tryggare ledarskap och självledarskap
• Gladare, mer motiverade och mer lojala medarbetare
• Förbättrad gruppdynamik och samarbete

Vad betyder InnSaei?

Namnet InnSaei har vi hämtat från det uråldriga isländska ordet för intuition, “Innsæi”, som idag kan ha flera betydelser. Det kan betyda “havet inom dig” som en symbol för vårt oändliga, gränslösa inre. Det kan betyda “att se inåt”, alltså att känna dig själv och att göra det så väl att du kan sätta dig in i en annan människas situation. Det kan också betyda “att se från insidan och utåt”, alltså att ha en egen, tydlig kompass som hjälper att navigera i en ständigt föränderlig omvärld.

Kontakta oss för att utforska vad vi kan skapa tillsammans!